วิธีเปลี่ยนการใช้งานจาก SSH Password เป็น Key Pair

Yaowalak Laddapong/ August 28, 2020/ OLS Cloud Tutorial/ 0 comments

วิธีเปลี่ยนการใช้งานจาก SSH Password เป็น Key Pair

1.ในกรณีที่ทางผู้ใช้บริการสร้าง Instances ของคุณเป็น Password สามารถดำเนินการตามวิธีด้านล่างดังต่อไปนี้

$ ssh-keygen -t rsa

คำสั่งด้านบนเพื่อเป็นการสร้าง Key Pair ขึ้นมา

[ หลังจากใช้คำสั่งสามารถ Enter เพื่อเป็น Default ได้เลย ]

ในส่วนนี้เราจะได้ไฟล์ข้อมูลเพิ่มขึ้นมา 2 ไฟล์ ตามภาพด้านล่าง

ไฟล์ที่เราจะใช้งานในการเข้าเครื่องของเราเองหรือที่เรียกว่า Private Key นั้นจะอยู่ในไฟล์ id_rsa ครับ

ให้เราทำการ เข้าไปในไฟล์ id_rsa ซึ่งจะใช้คำสั้ง

$ nano /root/.ssh/id_rsa

ให้ทำการคัดลอกข้อมูลในไฟล์ดังกล่าวและนำข้อมูลมานั้นใส่ใน notepad เพื่อทำการ save ไฟล์เป็น Type .pem “ตัวอย่างเช่น gate-key.pem”

ใน SSH ได้นั้นจะต้อง copy ข้อมูลในไฟล์ id_rsa.pub ไปไว้ใน authorized_keys ก่อนโดยสามารถใช้คำสั่ง

$ cat id_rsa.pub >> authorized_keys

เป็นการคัดลอกข้อมูลในไฟล์ id_rsa.pub มาใส่ใน authorized_keys

ต่อไปเป็นการปิดการใช้งาน SSH Password โดยการแก้ไขไฟล์

$ nano /etc/ssh/sshd_config

ให้ค้นหาข้อความด้านล่างพร้อมเปลี่ยนค่า yes เป็น no เพื่อปิดการใช้งาน Password ตามตัวอย่างด้านล่างพร้อม save ไฟล์

หลังจากดำเนินการ save ให้ดำเนินการ reload service ตามคำสั่งด้านล่าง

$ systemctl restart ssh

เท่านี้ทางผู้ใช้บริการสามารถใช้งาน SSH ผ่าน Key Pair ได้โดยไม่ต้อง Password ในการ SSH อีกต่อไปเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีความชื่นชอบด้านเทคโนโลยี คือความท้าทายอย่างหนึ่ง หากเราได้แสวงหา ศึกษา ลงมือทำแล้ว ทำให้เราสามารถนำไปพัฒนา
ต่อยอดความรู้นั้นได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*