วิธีการ SSH Instance บนมือถือสำหรับผู้ใช้ android

Chanakan Budrak/ May 7, 2019/ Tutorial/ 0 comments

ssh android

วิธีการ SSH Instance บนมือถือสำหรับผู้ใช้ android

การเข้าใช้งาน Instance หรือ VM ทุกวันนี้มีหลากหลาย ไม่มีข้อจำกัดเหมือนเมื่อก่อน ที่ต้องใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ค ด้วยการทะลายข้อจำกัดนี้ ทางทีมจึงทำคู่มือสำหรับเข้าใช้งาน ผ่าน application บน โทรศัพท์ โดยอย่างน้อยเป็นอีกทางที่ผู้ใช้บริการจะได้สามารถเข้าใช้งานได้สะดวกขึ้น คู่มือนี้จะเน้นไปที่ผู้ใช้บริการ android เป็นหลัก โดยขึ้นตอนจะมีดังนี้


  1. ขั้นตอนการCreate Instance  จะมีหัวข้อ Key pair (SSH) ให้ผู้ใช้บริการทำการ download key หรือทำการเก็บไฟล์ Key เข้าโทรศัพท์

ssh android


  1. Download application “Termius” สำหรับการใช้งาน ssh

ssh android


  1. หลังจากเข้าใช้งานจะพบหน้าต่างดังรูป เลือกปุ่ม + มุมขวาล่าง และเลือกหัวข้อ New host

ssh android

ssh android


  1. ทำการกรอกข้อมูล ดังต่อไปนี้

ssh androidA.**Alias – ชื่อของ Instance

B.**Hostname or IP address – ip public ของ instance

ssh androidC.SSH ทำการเลือกเครื่องหมายถูกต้อง

D.**Port – 22

E.**Username – ols-user หรือ user ที่ใช้งาน

F.Password – รหัสผ่านของเครื่องของคุณในขั้นตอนสร้าง Instance

ssh android

ssh androidG.**Key เลือกปุ่ม รูปกุญแจ จะพบหน้าเลือก key เลือกปุ่ม + และเลือก import key

ssh android

ssh android

H.ทำการเลือก key ที่ทำการ Download มา (หากต้องการตั้งชื่อ key ทำเลื่อนขึ้นไปด้านบนเพื่อตั้งชื่อ) และเลือกเครื่องหมายถูกต้องที่มุมขวาบน

ssh android

I.เลือก key ที่ทำการ import เข้ามา

ssh android

ssh android

J.ทำการสร้าง Host หลังจากนั้นจะพบว่ามี host ที่สร้างขึ้นมาทำการเลือก เพื่อ active ssh และเลือก connect ก็สามารถเข้าใช้งานได้เรียบร้อย

ssh android

Cloud Computing คือ

ติดตามข่าวสารใหม่ๆ หรือข้อมูลน่ารู้อีกมากมายได้ที่

  OpenLandscape Fanpage | https://www.facebook.com/openlandscapecloud/
  OpenLandscape Twitter | https://www.twitter.com/olscloud/
  OpenLandscape Cloud | https://openlandscape.cloud/

Cloud Computing คือ

จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีความชื่นชอบและติดข่าวสารวงการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ด้วยความที่เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก จึงมีความเชื่อว่าแม้จะเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*