วิธีการแจ้งปัญหาการใช้งาน บน OpenLandscape Cloud

Chanakan Budrak/ April 26, 2019/ Tutorial/ 0 comments

วิธีการแจ้งปัญหาการใช้งาน

วิธีการแจ้งปัญหาการใช้งาน บน OpenLandscape Cloud

คุณสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานผ่านหน้า Support ของ OpenLandscape Cloud  ซึ่งระบบ Support คือส่วนที่ช่วยเหลือลูกค้าเวลาเจอปัญหาหรือมีคำถามที่สงสัยในการใช้งาน Openlandscape Cloud โดยวิธีการแจ้งปัญหาการใช้งานของ openlandscape สามารถแจ้งได้ 2 วิธีด้วยกันดังนี้


ในหน้า Support มีอะไรบ้าง ?

คุณสามารถเข้าหน้า Support ได้ด้วยการ กดที่ Support ในส่วนของเมนูด้านขวา ในหน้านี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือแถบ Knowledge  และแถบ Ticket


 แถบ Knowledge 

ในส่วนของ Knowledge  จะมีข้อมูลการใช้งานเบื้องต้น และคำถามที่พบบ่อย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 Questions เป็นคำถามการใช้งานที่พบบ่อย

ส่วนที่ 2 Documentation เป็นวิธีแนะนำการใช้งาน และขอเอกสารต่าง ๆ ของ Cloud Openlandscape


แถบ Ticket 

ในส่วนของแถบ Ticket  แถบนี้หลังจากที่คุณทำการสร้าง Ticket แล้ว คุณสามารถเช็คสถานะ Ticket ได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. Ticket ID เลข Ticket ID ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการ Open Ticket
 2. SUBJECT รายละเอียดที่ผู้ใช้บริการได้เลือกหมวดหมู่ หัวข้อ ในการเปิด Ticket
 3. DATA CREATE เวลาที่ได้เปิด Ticket
 4. LAST MODIFY เวลาที่แก้ไขล่าสุด
 5. STATUS สถานะล่าสุดของ Ticket ในส่วนของ STATUS จะมีทั้งหมด 3 สถานะ
 • STATUS OPEN (สีเขียว) เป็นสถานะเปิด Ticket

 • STATUS INPROGRESS ( สีน้ำเงิน) เป็นสถานะเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่

 • STATUS CLOSE (สีเทา) เป็นสถานะเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ปิด Ticket


วิธีที่ 1 : แจ้งปัญหาการใช้งาน ผ่าน Ticket ในเมนู Support 

1.คุณจะสามารถแจ้งปัญหามาได้ผ่านการสร้าง Ticket ซึ่งเปรียบเสมือนตั๋วคำถาม โดยมีวิธีการดังนี้ อันดับแรกให้กดเลือก Support จากเมนูทางขวาแล้วจะพบหน้าดังรูป


2.คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Support ได้ด้วยการกดที่ Open a support ticket ทางด้านบนขวามือ


3.ระบบจะพาคุณเข้าสู่หน้า Ticket โดยจะแบ่งส่วนเป็น 5 ส่วนด้วยกันดังนี้

 • ส่วนที่ 1 หมวดหมู่ : คือการเลือกหมวดหมู่ หรือ ประเภทการใช้งานที่พบโดยมีให้เลือก 2 แบบ คือ
  – เทคนิคการใช้งาน
  – การเงิน

 • ส่วนที่ 2 หัวข้อ : คือหัวข้อของแต่ละหมวดหมู่ โดยมีให้เลือกดังนี้

หมวดหมู่เทคนิคการใช้งาน จะมี 7 ข้อ

หมวดหมู่การเงิน จะมี 3 ข้อ

 • ส่วนที่ 3 เลือกส่วนที่มีปัญหา : ในส่วนนี้หลังจากที่คุณทำการเลือก หมวดหมู่ ตามหัวข้อแล้ว ระบบจะแสดงเครื่อง หรือ รายการที่มีอยู่ในระบบของคุณอยู่ก่อนแล้วมาให้คุณเลือก ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก หมวดหมู่ “เทคนิคการใช้งาน” และ เลือกหัวข้อ  “Instance” ระบบจะแสดงเครื่อง ที่มีอยู่ในระบบมาให้คุณเลือกว่า Instance เครื่องไหนที่คุณพบปัญหา เป็นต้น
 • ส่วนที่ 4 อัพโหลดรูปภาพ : ในส่วนนี้คุณสามารถอัพโหลดรูปภาพที่มีขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ได้จำนวน 2 รูป

 • ส่วนที่ 5 เนื้อหา : คุณสามารถอธิบายรายละเอียดของปัญหาที่พบเพิ่มเติมได้ในช่องนี้


5.หลังจากที่คุณกรอกทุกส่วนเสร็จแล้วให้ทำการกด Open Ticket


4.หลังจากกด Open Ticket แล้ว ระบบจะขึ้นหน้าต่างพร้อมเลข Ticket OLS ซึ่งคุณจะต้องรอสักครู่จะมีเจ้าหน้าที่ Support เข้ามาตอบค่ะ


วิธีที่ 2 : แจ้งปัญหาผ่านหน้า Contact us บนเว็บไซต์ Openlandscape

1.เมื่อเข้ามาแล้วสามารถแจ้งปัญหาเบื้องต้นได้ ด้วยการเข้าไปที่ https://openlandscape.cloud/ จากนั้นกดที่ “Contact Us”


2.จากนั้นระบบจะพาคุณเข้าสู่หน้าสำหรับให้แจ้งปัญหา ให้คุณเลือกประเภท หรือหมวดหมู่หัวข้อที่จะสอบถาม จากนั้นกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม คุณสามารถเลือก ตัวเลือกขั้นสูง เพื่อที่จะแนบไฟล์ประเภทต่าง ๆ ได้เพิ่มเติม วิธีการแจ้งปัญหาการใช้งาน


3.ทำการกรอกรายละเอียดที่เหลือให้ครบ จากนั้นกดส่ง ซึ่งคำถามที่คุณสอบถามจะถูกส่งไปที่อีเมล contact@openlandscape.cloud หลังจากนั้นทางทีมงานจะรีบดำเนินการตรวจสอบ

Cloud Computing คือ

ติดตามข่าวสารใหม่ ๆ หรือข้อมูลน่ารู้อีกมากมายได้ที่

  OpenLandscape Fanpage | https://www.facebook.com/openlandscapecloud/
  OpenLandscape Twitter | https://www.twitter.com/olscloud/
  OpenLandscape Cloud | https://openlandscape.cloud/

Cloud Computing คือ

จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีความชื่นชอบและติดข่าวสารวงการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ด้วยความที่เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก จึงมีความเชื่อว่าแม้จะเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*