วิธีการเติมเงิน เพื่อเพิมเครดิตใช้งานบน OpenLandscape Cloud

Chanakan Budrak/ April 26, 2019/ OLS Cloud Tutorial/ 0 comments

วิธีการเติมเงิน

วิธีการเติมเงิน เพื่อเพิมเครดิตใช้งานบน OpenLandscape Cloud

อันดับแรกให้กดเลือก Payment จากเมนูทางขวา คุณจะพบหน้าดังรูป

วิธีการเติมเงิน


หน้านี้จะแบ่งออกเป็น 3