วิธีใช้งานระบบแจ้งเตือน (Notification feature) บน Openlandscape Cloud

Yaowalak Laddapong/ May 27, 2020/ Tutorial/ 0 comments

วิธีใช้งานระบบแจ้งเตือน (Notification feature) บน Openlandscape Cloud

ในส่วนของการใช้งานระบบแจ้งเตือน หรือ Notification feature จะเป็นช่องทางการแจ้งเตือนข่าวสาร โปรโมชันต่าง หรือแจ้งเตือนของระบบในส่วนที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการต่าง ใน Gate.openlandscape.cloud ค่ะ โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่หน้าต่าง “Notification” ซึ่งจะมีให้เลือกอยู่สองที่ด้วยกัน ดังนี้

1.ในแถบเมนูทางด้านซ้ายมือ ด้านล่างสุด

2.แถบของ Notification และมีปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนตรงใกล้ๆแถบ CREATE INSTANCE

โดยจะแบ่งประเภทของ Notification เป็น 3 ประเภทด้วยกันดังนี้


1.System  

ในส่วนของ System คือ การแจ้งเตือนประวัติการต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้กระทำกับระบบ เช่น การสร้าง Instance แบบ Password ในระบบ ซึ่ง User และ Password นอกจากจะส่งทางอีเมล์ของผู้ใช้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถดูทางระบบแจ้งเตือนแบบ Realtime ได้ค่ะ และการเติมเงินเข้าในระบบจะเป็นการแจ้งเตือนแบบ Realtime บน Notification เช่นเดียวกันค่ะ เป็นต้น

แถบ notification ในส่วนของ System

ในส่วนของการสร้าง Instance แบบ Password สามารถดู User และ Password ตรงกรอบสีแดงได้ค่ะ

นอกจากนี้หากกดไปที่แจ้งเตือนของ System ในส่วนของการสร้าง Instance เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของ Instance ระบบจะเข้าสู่หน้าต่างของ Instance นั้นได้เลยค่ะ


2.Updates 

ในส่วนของ Updates คือ การแจ้งเตือนการอัพเดต และปรับปรุงระบบ เช่น เมื่อมีฟีเจอร์ใหม่บน Gate หรือมีการ Maintenance gate จะได้รับแจ้งผ่านช่องทางนี้ค่ะ

แถบ notification ในส่วนของ Updates

นอกจากนี้หากกดไปที่แจ้งเตือนของ Update ในส่วนของฟีเจอร์ใหม่จะมีหน้าต่างรายละเอียดขึ้นมา คุณสามารถกดปุ่ม Go To Page เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของฟีเจอร์ใหม่ในหน้าเพจ Blog.Openlandscape.Cloud ได้อีกด้วยค่ะ

ตัวอย่างหน้าต่างรายละเอียดของฟีเจอร์ใหม่

ตัวอย่างหน้าเพจ ใน blog.openlandscape.cloud


3.Announcement

ในส่วนของ Announcement คือ การแจ้งเตือนข่าวสาร และ โปรโมชัน ของ Openlandscape เช่น หากมีโปรโมชันบนเฟสบุ๊ค Openlandscape Cloud ก็จะขึ้นแจ้งเตือนบน Notification เช่นกันและสามารถดูรายละเอียดที่ Facebook ได้เหมือนกันค่ะ 

แถบ notification ในส่วนของ Announcement

นอกจากนี้หากกดไปที่แจ้งเตือนของ Annoucement ในส่วนของโปรโมชัน จะมีหน้าต่างรายละเอียดขึ้นมา คุณสามารถกดปุ่ม Go To Promotion เพื่อเข้าไปดูราบละเอียดของโปรโมชันในหน้า Facebook Openlandscape Cloud ได้อีกด้วยค่ะ

ตัวอย่างหน้าต่างราบละเอียดโปรโมชัน

 

ตัวอย่างหน้าโปรโมชั่น ในเฟสบุ๊ค

จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มีความชื่นชอบด้านเทคโนโลยี คือความท้าทายอย่างหนึ่ง หากเราได้แสวงหา ศึกษา ลงมือทำแล้ว ทำให้เราสามารถนำไปพัฒนา
ต่อยอดความรู้นั้นได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*