วิธีการติดตั้ง Service FTP บน Ubuntu Server 16.04

Chanakan Budrak/ June 19, 2020/ Tutorial/ 0 comments

วิธีการติดตั้ง Service FTP บน Ubuntu Server 16.04

FTP (File Transfer Protocol) คือ Protocol สำหรับโอนไฟล์รับ-ส่งไฟล์ระหว่าง Client และ Server โดยจะมีพอร์ตที่ใช้งานอยู่ 2 พอร์ต คือ พอร์ต 20 ใช้ในการรับ-ส่งไฟล์ ส่วนอีกพอร์ตคือ พอร์ต 21 ใช้ในการควบคุมหรือส่งคำสั่ง FTP


Step 1: ทำการ update service และติดตั้ง ftp (โดยเปิด port 21 สำหรับ Service ftp)

$ sudo apt-get update

$ sudo apt-get install vsftpd


Step 2: สร้าง user สำหรับ รับ-ส่ง ไฟล์ และตั้งรหัสผ่าน

# adduser <user ที่ต้องการสร้าง>


Step 3: ทำการแก้ไข config ในไฟล์ etc/vsftpd.conf

# vi /etc/vsftpd.conf

และเพิ่ม Config ลงไปในไฟล์ vsftpd.conf


Step 4: เพิ่มชื่อ user ของ FTP ที่สร้างลงใน ไฟล์  /etc/vsftpd.chroot_list

# vi /etc/vsftpd.chroot_list


Step 5: ทำการ restart service ftp

# systemctl restart vsftpd.service

# systemctl status vsftpd.service


Step 6: ทำการทดสอบ FTP จากโปรแกรม FileZilla

1) File > Site Manager

2) ใส่ข้อมูลตามรายละเอียด

  • Host: หมายเลข IP Address ของเครื่อง FTP Server
  • Port: 21
  • Username: Account User ที่กำหนดใน Ubuntu Server
  • Password: Password User ที่กำหนดใน Ubuntu Server

3) ตั้งค่า Transfer Settings เป็น Active

เมื่อ Connect เรียบร้อยแล้วจะสามารถรับส่งไฟล์ จาก server ไป client หรือ client ไป server ได้

จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีความชื่นชอบและติดข่าวสารวงการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ด้วยความที่เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก จึงมีความเชื่อว่าแม้จะเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*