วิธีขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-tax) ย้อนหลังบน Openlandscape Cloud

Amornmet Nitatorn/ April 1, 2020/ OLS Cloud Tutorial, Tutorial/ 0 comments

ใบกํากับภาษีย้อนหลัง

วิธีขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-tax) ย้อนหลังบน Openlandscape Cloud

สําหรับผู้ใช้งานที่ทําการเติมเครดิตเข้าระบบแล้ว แต่ต้องการโหลดเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-tax) ย้อนหลัง คุณสามารถขอรับเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-tax) ของ Openlandscape Cloud ย้อนหลัง ได้ถึงวันที่ 5 ของเดือนถัดไป ที่หน้า Payment บนหน้าต่างการใช้งาน (Dashboard) ของคุณ โดยมีขั้นตอนการทําดังนี้ครับ


1.หลังจากเราได้ทําการเติมเครดิตเข้าระบบเรียบร้อยจะมีการแสดง Status ที่หน้า Payment ว่า PAID ตาม ภาพนี้เลยครับ

ใบกํากับภาษีย้อนหลัง


2.จากนั้นให้กดที่ปุ่ม จุด 3 จุด ตามที่วงไว้ครับ

ใบกํากับภาษีย้อนหลัง


3.เมื่อกดแล้วจะมีตัวเลือกอยู่ 2 ตัวเลือกนะครับ คือ Download Receipt และ Request Etax

  • Request Etax : ยืนคำร้องขอใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (E-tax) (ในกรณีขอครั้งแรกให้กดอันนี้ครับ)
  • Download Receipt : สามารถ Download Etax อีกครั้งได้ หากไฟล์ที่เรา Download ก่อน หน้านี้หายไปครับ

ใบกํากับภาษีย้อนหลัง


4.ขั้นแรกให้เรากดไปที่ Request Etax ก่อนนะครับ เพื่อเลือกที่อยู่ที่จะให้ใส่เข้าไปใน Etax และทําการกด OKระบบจะให้เรา Download Etax มาเก็บไว้ที่เครื่อง Computer ครับ 

ใบกํากับภาษีย้อนหลัง

จบการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*