Depa ใจดี มอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SEMs สูงสุดถึง 10,000 บาท !

Chanakan Budrak/ May 13, 2020/ News/ 0 comments

Depa ใจดี มอบทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SEMs สูงสุดถึง 10,000 บาท !

โอกาสดี ๆ มาถึงแล้ว สำหรับผู้ประกอบการ SMEs กับโครงการอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และ นวัตกรรมดิจิทัลในภาคอุสาหกรรม (Depa Mini Transformation Voucher)  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมเศรฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชนที่มีสมาชิกในกลุ่มอุตสหกรรมดิจิตอล และ กลุ่มอุตสหกรรมเป้าหมาย 

สำหรับโครงการดี ๆ แบบนี้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนให้ SMEs ไทยในทุกภูมิภาคได้ขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัล ส่งผลให้ธุรกิจสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลประกอบการในช่วงสถาการณ์โควิด – 19 (Covid – 19) โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครร่วมโครงการเป็นผู้ให้บริการ หรือขอรับสิทธิเพื่อใช้บริการกับผู้ให้บริการที่ร่วมในโครงการได้ 

ในส่วนของรายละเอียดโครงการก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน โดยทางดีป้าจะมีเงินทุนสนับสนุนให้เปล่าสูงสุดในโครงการจำนวนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทเลยทีเดียว 

กลุ่มของผู้ให้บริการที่ขนทัพมาให้เลือกใช้บริการนั้น ก็มีมากมายหลายรายการ โดยจะเป็นเทคโนโลยีในกลุ่มที่ช่วยในการบริการ และการจัดการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงช่วยในการวิเคราะห์ และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Operational Backbone) เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับรายละเอียดโครงการมีดังต่อไปนี้

รูปแบบและเงื่อนไขการสนับสนุน 

 • สนับสนุนรูปแบบเงินให้เปล่าสูงสุดในโครงการจำนวนร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท
 • ต้องเป็นการซื้อ หรือ ให้บริการกับผู้ขาย และผู้ใช้บริการด้านดิจิทัลที่ขึ้นทะเบียนกับ depa หรือหน่วยงานที่ร่วมเท่านั้น 
 • หมวดหมู่ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน ได้แก่ ค่าระบบ Software , ค่าเช่าใช้บริการระบบ อย่างน้อย 6 เดือน , ค่าอุปกรณ์ Hardware Smart Device สนับสนุน 50 %
 • รูปแบบการสนับสนุน เป็นลักษณะการเบิกค่าใช้จ่ายย้อนหลัง (Reimbursement)

คุณสมบัติของผู้ขอรับสิทธิ

 • เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)
 • เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิชย์
 • เป็นกิจการที่ผลิตสินค้า ให้บริการ หรือกิจการค้าส่ง และค่าปลีก ตามพระราชบัญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม พ.ศ. 2543 หรือธุรกิจที่จดทะเบียนภายใต้กฏหมายเฉพาะอื่น ๆ 

ประเภทที่เทคโนโลยีที่ให้บริการ และเปิดรับสมัคร

 • CRM (ระบบบริหารจัดการลูกค้า)
 • ERP (ระบบบริหารจัดการร้าน)
 • ACC (ระบบบัญชี การเงิน)
 • HRM (ระบบบริหารจัดการบุคคล)
 • POS (ระบบขายหน้าร้าน)
 • E-commerce (ระบบจัดการการขายออนไลน์)
 • Logistic (ระบบขนส่ง)
 • Smart Farming (ระบบบริหารจัดการฟาร์ม)

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร : วันที่  25 มีนาคม – 18 พฤษภาคม 2563

ประกาศรายชื่อผู้ปได้รับสิทธิ : 15 มิถุนายน 2563 

ช่องทางการประกาศผล : https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon


สำหรับผู้ใช้บริการท่านใดที่มีความสนใจอยากสมัครเป็นผู้ให้บริการ หรือขอรับขอสิทธิใช้บริการในโครงการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าโครงการได้ที่ https://www.depa.or.th/th/smedigitalcoupon อย่ารอช้ารีบสมัครเลย ก่อนหมดเขต !

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*