วิธีการแก้ไขเมื่อไม่สามารถใช้ SSHKey เข้าใช้งาน Instance ได้

admin/ July 26, 2017/ FAQ/ 0 comments

เมื่อเลือกการ Authentication เป็นแบบ SSH Key และมีการ สร้าง SSH key ใหม่ และไม่สามารถใช้ Key เข้า Instance ได้ มีวิธีการแก้ไขดังนี้

เปิด Command พิมพ์คำสั่ง

เป็นการเปลี่ยน Permission ให้อยู่ในสถานะ Read Only

ตัวอย่างเช่น

ไฟล์ Key อยู่ที่หน้า Desktop ชื่อไฟล์ key คือ test_key_rsa

สามารถใช้คำสั่ง

หรือสามารถเข้าไปหน้า Desktop ก่อน แล้วเรียกไฟล์ Key โดยใช้คำสั่ง

เท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*