Category Archives: Tutorial

แนะนำวิธีการใช้ Instance

admin/ July 5, 2017/ Tutorial, Uncategorized/ 0 comments

เมื่อเข้าไปที่หน้า Server แล้วกดที่จุดสามจุดด้านขวามือ จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมา โดยมีหัวข้อดังนี้

  1. Server Details : แสดงรายละเอียดของ VM

วิธีการแจ้งปัญหา

admin/ July 4, 2017/ Tutorial, Uncategorized/ 0 comments

หากผู้ใช้งานต้องการแจ้งปัญหา หรือต้องการสอบถาม สามารถทำได้โดย

  1. ไปที่แถบเมนู แจ้งปัญหา/สอบถาม

2. เมื่อกดเข้าไปจะเห็นช่องที่ให้กรอกปัญหาหรือสอบถาม ทำการใส่หัวข้อ ข้อความ หรือแนบไฟล์ …