Category Archives: Tutorial

วิธีการใช้งาน Console

admin/ July 5, 2017/ Tutorial/ 0 comments

ทำการเข้าสู่หน้า Console ได้ 2 วิธี คือ

  1. สามารถเข้าผ่านแถบเมนู Server กดจุดสามจุดด้านขวา แล้วเลือก

วิธีการสร้าง Snapshot

admin/ July 5, 2017/ Tutorial/ 0 comments

การสร้าง Snapshot จะทำได้ก็ต่อเมื่อมี Instance อยู่ หากไม่มี Instance หรือไม่ได้สร้าง จะไม่สามารถทำการ snapshot …

แนะนำวิธีการใช้ Instance

admin/ July 5, 2017/ Tutorial/ 0 comments

เมื่อเข้าไปที่หน้า Server แล้วกดที่จุดสามจุดด้านขวามือ จะมีแถบเมนูปรากฏขึ้นมา โดยมีหัวข้อดังนี้

  1. Server Details : แสดงรายละเอียดของ VM

วิธีการแจ้งปัญหา

admin/ July 4, 2017/ Tutorial/ 0 comments

หากผู้ใช้งานต้องการแจ้งปัญหา หรือต้องการสอบถาม สามารถทำได้โดย

  1. ไปที่แถบเมนู แจ้งปัญหา/สอบถาม

2. เมื่อกดเข้าไปจะเห็นช่องที่ให้กรอกปัญหาหรือสอบถาม ทำการใส่หัวข้อ ข้อความ หรือแนบไฟล์ …