Author Archives: Yaowalak Laddapong

About Yaowalak Laddapong

จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความชื่นชอบด้านเทคโนโลยี คือความท้าทายอย่างหนึ่ง หากเราได้แสวงหา ศึกษา ลงมือทำแล้ว ทำให้เราสามารถนำไปพัฒนา ต่อยอดความรู้นั้นได้

วิธีขอเครดิตทดลองใช้งานฟรีบน Gate Openlandscape Cloud

Yaowalak Laddapong/ September 16, 2020/ Tutorial/ 0 comments

วิธีขอเครดิตทดลองใช้งานฟรีบน Gate Openlandscape Cloud

การขอเครดิตทดลองใช้งานฟรีบน Gate.Openlandscape.Cloud คุณจะได้รับเครดิตทดลองใช้งานฟรีจำนวน 150 บาทต่อ 1 …

รวมคำถามการใช้งานที่พบบ่อย บน Openlandscap cloud

Yaowalak Laddapong/ March 27, 2020/ OLS Cloud Tutorial, Tutorial/ 0 comments

รวมคำถามการใช้งาน

รวมคำถามการใช้งานที่พบบ่อย บน Openlandscap cloud

เวลาใช้งานแน่นอนว่าหลาย ๆ คนย่อมมีข้อสงสัย วันนี้เราจึงรวบรวมคำถามที่พบบ่อย ๆ มาฝากผู้ใช้งานทุกท่านกันค่ะ 

วิธีขอเพิ่มโควตา Instance ผ่านหน้า Ticket Support

Yaowalak Laddapong/ February 24, 2020/ OLS Cloud Tutorial, Tutorial/ 0 comments

วิธีขอเพิ่มโควตา Instance ผ่านหน้า Ticket Support

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการสร้าง Instance เพิ่ม แต่ไม่สามารถสร้างได้ เนื่องจากจำนวน …