10 แนวโน้มเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ในปี 2018 โดย Gartner

pimpakarn.th/ November 24, 2017/ Uncategorized/ 0 comments

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Gartner ได้เปิดเผย Top 10 Strategic Technology Trends สำหรับปี 2018 ออกมาแล้ว ซึ่ง Gartner ได้แบ่งแนวโน้มออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

  • Intelligent

AI จะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในทุกเทคโนโลยีและจะช่วยให้ระบบมีอิสระในการทำงานมากยิ่งขึ้น

  • Digital

การผสมระหว่างโลกเสมือนจริงกับโลกแห่งความจริงจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เชื่อมต่อกันแบบดิจิทัลแบบ immersive

  • Mesh

เป็นการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มบุคคลธุรกิจอุปกรณ์เนื้อหาและบริการที่ขยายตัวเพื่อนำเสนอผลลัพธ์แบบดิจิตอล

ซึ่งได้บรรยายไว้ ดังนี้

ใครสนใจเทคโนโลยีใหม่ๆ มาทดลองใช้เทคโนโลยี cloud ฟรีๆ ของ OpenLandscape ที่ https://portal.openlandscape.cloud/ ได้เลยค่ะ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*