วิธีการเพิ่ม Port เข้า Security Group บน Openlandscape

Chanakan Budrak/ November 7, 2019/ Tutorial/ 0 comments

เพิ่ม-port

วิธีการเพิ่ม Port เข้า Security Group บน Openlandscape

หลังจากการสร้าง Security Group เรียบร้อยแล้ว เราสามารถเพิ่ม Port เข้าไปใน Security Group ที่สร้างได้ค่ะ โดยเปิด Port ได้มากกว่า 1 Port ต่อ 1 Security Group หากเรามี Security Group อยู่แล้ว เราสามารถเพิ่ม Port เข้า Security Group เดิมที่คุณมีอยู่ได้ค่ะ โดยมีขั้นตอนดังนี้


1.เมื่ออยู่หน้า Security Group ให้กดปุ่ม Action ของ Security Group ที่เราได้สร้างไว้ตามในรูป จะมีเมนู Rename , Manage และ Delete ( ให้เลือก Manage เพื่อทำการเพิ่ม port )

เพิ่ม Port

เพิ่ม Port


2.จะเข้าสู่หน้า Manage จะพบกับหน้าจอสำหรับการจัดการ Port ค่ะ เมื่อต้องการเพิ่ม Port สามารถกดที่ปุ่ม “+ Add Rule” ที่อยู่ด้านขวาบนเพื่อเพิ่ม port ที่ต้องการใช้งานได้ค่ะ

เพิ่ม Port


3.เมื่อกดปุ่ม Add Rule จะพบกับหน้า Add Rule เราสามารถใส่รายละเอียดของ Port ที่เราต้องการเพิ่มได้ โดยมีหัวข้อให้เลือกดังต่อไปนี้

  • Rule คือ การเลือกประเภทการใช้งาน โดยสามารถเลือกประเภทของ port ได้ตามต้องการและหากต้องการกำหนดเลข port เองสามารถเลือก Custom TCP , Custom UDP
  • Direction เลือกประเภทการทำงานโดยแบ่งเป็น Ingress ขารับเข้าข้อมูล , Egress ขาส่งออกข้อมูล
  • Open Port จะแบ่งออกเป็น Port โดยให้เลือกใส่ Port เดียว , Port Range ใช้กำหนดระยะที่ทำการเปิด port, All ports สำหรับเปิด port ทั้งหมด ( ซึ่งแนะนำให้เปิดใช้เฉพาะ port ที่จะเป็นเท่านั้น )
  • Port Number กำหนดเลข port ที่ต้องการใช้
  • Remoteให้เลือก CIDR มีไว้สำหรับเจาะจง IP เข้าใช้งาน instances โดยปกติ ถ้าใช้ 0.0.0.0/0 ทุก IP สามารถเข้าถึงได้ ถ้าต้องการเจาะจง Port และ Allow แค่ 1 IP ท่ีสามารถเข้าใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่น เลือกประเภทของ Port เป็น SSH และให้ fix ที่ CIDR Adress เป็นต้น

เพิ่ม Port


4.เมื่อทำการเพิ่ม Port ใน Security Group เรียบร้อยแล้ว เราสามารถนำ Security Group เพิ่มเข้าไปใน Instance โดยเข้าไปที่หน้า Instance และทำการกดที่ตัว Instance ที่เราต้องการเพิ่ม Security Group ไว้ใช้งานค่ะ

เพิ่ม Port


6.หลังจากนั้น ให้เรากดที่แถบ Security Group และกดปุ่ม Manage Security Group เพื่อเพิ่ม Security Group ในการใช้งานเข้าไปใน Instance ที่เราต้องการใช้งาน

เพิ่ม Port


7.หลังกดปุ่ม Manage Security Group จะมีหน้าให้เราทำการเพิ่ม Security Group เข้าไปค่ะ โดยกด “+” ตรง Security Group ที่เราต้องการใช้งาน และทำการกด Save ค่ะ

เพิ่ม Port

จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มีความชื่นชอบและติดข่าวสารวงการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่เสมอ ด้วยความที่เทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมาก จึงมีความเชื่อว่าแม้จะเป็นคนธรรมดาทั่วไปก็สามารถเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*