วิธีการเปลี่ยน SSH เข้า Instance จาก Keypair มาใช้ Password

Amornmet Nitatorn/ March 9, 2020/ Tutorial/ 0 comments

วิธีการเปลี่ยน SSH เข้า Instance จาก Keypair มาใช้ Password

วิธีขอเปลี่ยน SSH

แม้การใช้งาน keypair ในการ SSH เข้าเครื่อง Instance นั้นมีความปลอดภัยสูง แต่ก็มีผู้ใช้งานบางท่านอาจชอบใช้งาน SSH โดยใช้ Password เพราะสะดวกสบาย และรวดเร็วมากกว่า ในบทความนี้ผมจะพูดถึงวิธีเปลี่ยนการ SSH จาก Keypair เป็น Password กันนะครับ


ทำการ Set Password ของ user root กันก่อนจะเริ่มนะครับ โดยใช้ Command ตามนี้

$ passwd root

วิธีขอเปลี่ยน SSH

เมื่อพิมพ์ Command แล้ว ระบบจะให้เราสร้าง “Password

Enter new UNIX password :
Retype new UNIX password :

โดยตัวอย่างนี้ผมจะขอสร้าง user ใหม่นะครับ โดยใช้งาน command นี้ครับ

$ adduser <username>

หลังจากนั้น จะให้เราใส่ Password เหมือนกับตอนเรา Set Password ครับ

และ “Is the information correct? [Y/n] “ให้เราใส่ y ครับ เป็นอันเสร็จการสร้าง user

Is the information correct? [Y/n]

เพิ่ม username ที่สร้างใหม่เข้า group sudo ครับ

$ usermod -aG sudo <username>

เสร็จสิ้นขั้นตอนการสร้าง user ครับ ต่อมาจะทำการเปลี่ยนมาใช้ password แทน keypair ครับ

ให้ผู้ใช้งานเข้าไปที่ไฟล์ sshd_config เพื่อแก้ไขไฟล์โดยใช้งาน Command

$ vi /etc/ssh/sshd_config

และไปที่คำว่า “PubkeyAuthentication” โดยให้เราเปลี่ยนจาก “yes” เป็น “no” จากนั้นให้เรา save และออกจากไฟล์ครับ

และใช้ 2 Command ตามนี้ครับ

$ service sshd restart
$ service ssh restart

เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยให้เราทดสอบโดย SSH เข้าใช้งาน Instance โดยไม่ใช้ Keypair ครับ

ssh <user>@<IP_Public>

จบการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*