วิธีการขอใบเสนอราคาบน Openlandscape Cloud

Amornmet Nitatorn/ December 18, 2019/ Tutorial/ 0 comments

วิธีการขอใบเสนอราคาบน Openlandscape Cloud

1.ขั้นตอนแรกให้คุณเข้าไปที่หน้า Payment ก่อน ด้วยการคลิกที่ปุ่ม Payment จากเมนูด้านขวา จะพบหน้าดังรูปครับ


2.จากนั้นกดปุ่ม Top Up ที่อยู่ในส่วนของ Payment option และจะมี Pop Up ขึ้นมาให้คุณใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมลงในช่อง แล้วกดปุ่ม OK


3.คุณสามารถบันทึก ใบเสนอราคา (Quotaion) ได้โดยกดที่ปุ่ม Quotation ในขั้นตอนการเติมเงิน โดยจะอยู่ในส่วนของ Summary ครับ


4.เมื่อกดปุ่มแล้วจะทำการโหลดเป็นไฟล์ PDF และเมื่อโหลดไฟล์มาแล้ว ในไฟล์จะมีรายละเอียดตามภาพครับ

จบการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*