วิธีการขอใบกำกับภาษี (E-tax) ของ Openlandscape Cloud

Amornmet Nitatorn/ January 14, 2020/ Tutorial/ 0 comments

วิธีการขอใบกำกับภาษี (E-tax) ของ Openlandscape Cloud

หลังจากที่ชำระค่าบริการแล้วคุณสามารถขอใบกำกับภาษีออนไลน์ (E-tax) ของ Openlandscape Cloud ได้โดยมีวิธีการดังนี้


1.ขั้นตอนแรกให้คุณเข้าไปที่หน้า Payment ด้วยการคลิกที่ปุ่ม Payment จากเมนูด้านขวา ระบบจะพาคุณเข้าสู่หน้าดังรูป


2.จากนั้นกดปุ่ม Top Up ที่อยู่ในส่วนของ Payment option และจะมี Pop Up ขึ้นมาให้คุณใส่จำนวนเงินที่ต้องการเติมลงในช่อง แล้วกดปุ่ม OK


3.ในหน้า Choose your payment method ให้คุณกด Change เพื่อเข้าไปที่หน้าขอใบเสนอราคาและใบกำกับภาษี


4.จากนั้นให้คุณเลือกที่แถบ E-Tax ในกรณีที่คุณเป็น ลูกค้านิติบุคคล คุณจะสามารถหักภาษี ณ ที่ จ่าย และนำส่งเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อมีการเติมเครดิตตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จะมี Check box ให้คุณกดเลือก “ต้องการนำส่งใบหักภาษี ณ ที่จ่าย” ซึ่งมีเงื่อนไขการให้บริการดังนี้

*กรุณานำส่งเอกสารใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตัวจริง) มาทางที่อยู่ บริษัท โอเพ่นแลนด์สเคป จำกัด 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทางบริษัทจะดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 15 วันทำการ หลังจากได้รับใบหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตัวจริง) เท่านั้น

ให้คุณการกรอกข้อมูลด้านล่างให้เรียบร้อย ประกอบไปด้วย เลขที่บัญชีธนาคาร (สำหรับโอนเงินคืน) และ ธนาคาร


5.หลังจากทำการกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการกดปุ่ม OK ระบบจะพาคุณกลับมาที่หน้า Choose your payment method อีกครั้ง เพื่อทำรายการต่อไป ซึ่งหลังจากที่คุณทำการชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษีจะถูกส่งเข้าอีเมลของคุณตามที่ได้แจ้งไว้

Cloud Computing คือ

ติดตามข่าวสารใหม่ ๆ หรือข้อมูลน่ารู้อีกมากมายได้ที่

  OpenLandscape Fanpage | https://www.facebook.com/openlandscapecloud/
  OpenLandscape Twitter | https://www.twitter.com/olscloud/
  OpenLandscape Cloud | https://openlandscape.cloud/

Cloud Computing คือ

จบการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*