วิธีการ SSH Instance บนมือถือสำหรับผู้ใช้ iOS

Chanakan Budrak/ April 29, 2019/ Uncategorized/ 0 comments

SSH Instance

วิธีการ SSH Instance บนมือถือสำหรับผู้ใช้ iOS

ปัจจุบันเราสามารถเข้าใช้งาน Instance หรือ VM ได้หลากหลายช่องทางผ่านอุปกรณ์ต่างได้อย่างไม่มีขีดจำกัด …

วิธีการแจ้งปัญหาการใช้งาน บน OpenLandscape Cloud

Chanakan Budrak/ April 26, 2019/ OLS Cloud Tutorial/ 0 comments

วิธีการแจ้งปัญหาการใช้งาน

วิธีการแจ้งปัญหาการใช้งาน บน OpenLandscape Cloud

1.อันดับแรกให้กดเลือก Support จากเมนูทางขวาแล้วจะ พบหน้าดังรูป  จะแสดงเป็นตารางที่ได้ทำการแจ้งปัญหาต่างๆ ของ …

วิธีการเติมเงิน เพื่อเพิมเครดิตใช้งานบน OpenLandscape Cloud

Chanakan Budrak/ April 26, 2019/ OLS Cloud Tutorial/ 0 comments

วิธีการเติมเงิน

วิธีการเติมเงิน เพื่อเพิมเครดิตใช้งานบน OpenLandscape Cloud

1.อันดับแรกให้กดเลือก Payment จากเมนูทางขวา คุณจะพบหน้าดังรูป

วิธีการเติมเงิน


2.โดยในหน้านี้จะแบ่งออกเป็น 3 …